Asemapiirros

kertoo suunnittelualueen ympäristöstä, suunniteltujen rakennusten sijainnista ja muodosta, sekä niiden suhteesta ympäristön olevaan rakennuskantaan. Rakennukset esitetään ylhäältäpäin ja varjostettuina.

Mitä asemapiirroksessa esitetään?

 • Rakennukset ylhäältäpäin esitettynä, kattokuvana'
 • Rakennusten varjot, tyypillisesti 'aurinko' aina 45-asteen kulmassa lounaasta
 • Ympäristön ominaisuudet, kuten kadut, pihat, viheralueet, korkeuskäyrät ja korkoasemat.
 • Kuvassa osoitetaan suunnitelman rakennuksien kerrosluvut roomalaisin numeroin.
 • Kuvassa voidaan esittää rakennusten pääasialliset käyttötarkoitukset tekstein ja pysäköinti autopaikkamäärin (xx ap).
 • Voidaan esittää mittakaavasta riippuen yksittäiset puut ja kasvit.
 • Voidaan esittää mittakaavasta riippuen rakennusten maantasokerroksen siäsäänvetoja tai vastaavia katkoviivoin.
 • Voidaan esittää mittakaavasta riippuen sisäänkäynnit kolmioin.
 • Jos kuva on lupakuva, tai vastaava virallinen piirros, katso myös paikallisen rakennusvalvonnan ohjeet
  mittakaava hankekohtaisesti - tyypillisesti esim. 1:500 tai suurempi.

Esimerkkejä

Kuva: Taika Pirilä