Detaljipiirustus

Yksityiskohtainen piirustus jostain rakennuksen tai rakenteen osasta, jonka avulla kerrotaan miten jokin asia toteutetaan, tai miten jokin asia toimii.

Mitä detaljipiirustus esitetään?

  • Piirustus on tyypillisesti ikään kuin rajattu ote pohja- tai leikkauskuvasta (yleensä detaljeita kutsutaan tämän johdosta vaaka- tai pystydetaljeiksi), jossa esitetään jokin oleellinen seikka, kuten kahden rakenteen liittymä.
  • Materiaalien paksuudet ja ulottuvuudet, usein myös materiaalimerkinnät (muuraus harvalla vinoviivoituksella jne.) sekä ohuet pinnat ja kalvot (kuten vesieristys tai höyrysulku).
  • Piirustusta täydennetään usein lisäksi mittaviivoin, numeroin ja selventävin tekstein.
  • Mittakaava on tilannekohtaista - tyypillisesti rakennedetaljeissa esim. 1:5.

Esimerkkejä

Picture: Stephane De Weck.