Kaavio

Yksinkertaistettu piirustus, jonka avulla korostetaan jotain suunnitelmaan tai sen käyttöön liittyvää ominaisuutta tai asiantilaa, kuten kulkureittejä, toimintojen jakautumista, tai näkymälinjoja.

Mitä kaaviossa esitetään?

  • Tyypillisesti kaavio vastaa esitystavaltaan rakeisuuskuvaa, johon on lisätty tehostevärein ne ominaisuudet, joista halutaan kertoa.
  • Kaavio voi myös perustua pohja- tai leikkauspiirustukseen, mutta sen yleinen periaate on, että kaikki informaatio, joka ei ole oleellista kaavion viestille, on karsittu pois (ovien avautumiskaaret, pintamateriaalien esitys, yms.)
  • Mittakaava hankekohtaisesti - voi olla esim. 1:1000 ulkotilojen ja kaupunkirakenteen ominaisuuksien esittämisessä, tai 1:200 pienen rakennuksen toimintojen erittelyssä.

Esimerkkejä

Kaavio: Valkamo, Tuorila, Suominen