Näkymäkuva - ilmakuva

Ilmakuvassa esitetään suunnitelmasta perspektiivikuva, jonka avulla kerrotaan suunnitelmasta ja sen suhteesta ympäristöönsä. Tyypillisesti perspektiivi konstruoidaan yhdellä tai kahdella pakopisteellä, lisäksi voidaan käyttää ns. 'ilmaperspektiivin' keinoja (eli kohteen valöörin ja sävyn muutosta suhteessa etäisyyteen katsojasta).

Mitä ilmakuvassa esitetään?

  • Rakennusten ja muiden suunniteltujen osien massat ja muodot yleisellä tasolla, sekä olevan ympäristön ominaisuudet samalla tarkkuudella.
  • Ympäröivän rakennetun ympäristön lisäksi kasvillisuus ja maastonmuodot ovat ilmakuvissa tärkeässä roolissa.
  • Näkymäkuvalle olennaiset määritelmät 3d-ohjelmistoissa ovat katsojan sijainnin määrittelemisen lisäksi katsontakulma, joka ilmaistaan usein samalla tavoin kuin kameran objektiiveissa, eli polttovälin pituutena (50mm vastaa ihmissilmää, pienemmät ovat laajakulmia, suuremmat ns. teleobjektiiveja).

Esimerkkejä

Ilmakuva: Valkamo, Tuorila, Suominen