Näkymäkuva - sisätila

Sisänäkymässä esitetään tilasta perspektiivikuva, jonka avulla luodaan kolmiulotteinen vaikutelma suunnitelmasta, tyypillisesti yhdellä tai kahdella pakopisteellä konstruoituna.
Sisänäkymän yksi tyyppi on leikkausperspektiivi, jossa leikkauslinjan 'takana' olevat tilat esitetään yhden pakopisteen perspektiivissä.

Mitä sisänäkymässä esitetään?

  • Näkyvien pintojen muoto ja materiaali yleisellä tasolla, sekä aukotus ja tilasta avautuvat näkymät.
  • Voidaan myös esittää myös pintamateriaalien ominaisuuksia - esim. laudoituksen suuntaa, pinnan rakennetta tai muita kohteelle ominaisia piirteitä.
  • Näkymäkuvalle erityinen piirre on katsojan sijainnin määrittäminen - kuva kertoo aina katsojan sijainnin, etenkin silmänkorkeuden. Tyypillisesti näkymäkuva esitetään noin puolentoista metrin korkeudelta, eli seisovan ihmisen silmän korkeudelta, mutta tehokeinona voidaan käyttää myös näkymää maan rajasta (sammakkoperspektiivi). Silmän korkeuden valinta vaikuttaa kuvan kertovuuteen, sillä näkymäkuva ei pelkästään kerro esitettävästä kohteesta, vaan voi välittää myös jotain katsojan kokemuksesta.
  • Näkymäkuvalle olennaiset määritelmät 3d-ohjelmistoissa ovat katsojan sijainnin määrittelemisen lisäksi katsontakulma, joka ilmaistaan usein samalla tavoin kuin kameran objektiiveissa, eli polttovälin pituutena (50mm vastaa ihmissilmää, pienemmät ovat laajakulmia, korkeammat ns. teleobjektiiveja) - sisänäkymissä 50mm rajaa usein näkymää liikaa tilallisen vaikutelman aikaansaamiseksi.

Esimerkkejä

Kuva: Taika Pirilä