Pohjapiirustus

on vaakatasoinen leikkauskuva rakennuksesta tai rakenteesta, esimerkiksi talosta, mutta voi olla myös esineestä. Pohjapiirustus on merkittävässä roolissa, kun siirrytään rakenteen varsinaiseen rakennusvaiheeseen.

Mitä pohjapiirustuksessa esitetään?

 • Tilaa rajaavat seinät ja rakenteet
 • Ovet avautumissuuntineen
 • Ikkunat ja seinien aukot
 • Tilassa olevat kiintokalusteet
 • Voidaan esittää myös irtokalusteita (tyypillisesti katkoviivalla)
 • Voidaan esittää myös pintamateriaaleja (esim. laatoitus)
 • Leikkausmerkit (vrt. A- ja B-merkinnät) näyttävät pohjapiirustukseen liittyvien leikkausten paikat
 • Mittakaava hankekohtaisesti - voi olla 1:20 tai jopa 1:500
 • Jos kuva on lupakuva, tai vastaava virallinen piirros, katso myös paikallisen rakennusvalvonnan ohjeet

Työprosessi

 1. Taustaa ohjelmiston valintaan
 2. Ohjelmiston hankkiminen
 3. Aloitusasetukset
 4. Työskentely
 5. Tallentaminen ja tulostaminen PDF-muotoon
 6. Tulostaminen fyysisesti

1. Taustaa ohjelmiston valintaan

Pohjapiirustuksen voit tehdä kaikilla CAD-ohjelmilla. 2D-piirtämiseen AutoCAD on yleisin vaihtoehto. 2D-piirtäminen onnistuu myös lähtökohtaisesti 3D-suunnitteluun tarkoitetuilla CAAD-ohjelmistoilla kuten Rhinolla tai Archicadilla.

Katso lisätietoa CAD ja CAAD määrittelystä, eroista ja käyttötarkoituksista:

2. Ohjelmiston hankkiminen

Tarkista oman koulusi ohjeet ohjelmiston hankkimiseen liittyen:

3. Aloitusasetukset, esimerkkiohjelmana Rhino

KÄYTTÖLIITTYMÄN ESITTELY

Kuvat: Helmi Häkkinen

TIEDOSTON LUOMINEN

Avatessasi Rhinon ja luodessasi uuden tiedoston on ensimmäiseksi valittava tiedoston perusasetukset. Valittavana on valmiiksi esimääriteltyjä tiedostoaihioita (Templates). Esimääritetyt tiedostot on jaoteltu mallinnettavan kokonaisuuden suuruusluokan ja mallinnuksessa käytettävien mittayksiköiden mukaan.

Valitessasi esimerkiksi esimäärityksen Large Objects - Millimeters luot tioedoston, joka on optimoitu mittaluokaltaan suurten kokonaisuuksien (esim. rakennuksien) mallintamiseen/ piirtämiseen. Tässä tiedostossa objekteja mallinnetaan yhden millimetrin tarkkuudella. Tämä on rakennusten mallintamiseen paras vaihtoehto.

3D-mallintamisohjelmissa asiat piirretään/mallinnetaan aina niiden todelliseen kokoon. Vasta dokumentointivaiheessa ne asetetaan tulostusmittakaavaan. Siksi esimääritykset valitaan mallinnettavan kokonaisuuden todellisen koon perusteella.

Kuva: Helmi Häkkinen

RHINON YLEISET ASETUKSET

Yleiset asetukset löytyvät kohdan Preferences alapuolelta. Asetuksia on paljon ja työskentely ei välttämättä vaadi niiden muokkaamista.

Asetusten avulla voit kuitenkin tehdä työskentelystä helpompaa tai paremmin itsellesi sopivaa. Esimerkiksi värejä (Colors) säätämällä voit tehdä työskentelynäkymästä selkeämmän. Kohdasta Modelling Aids voit säätää esimerkiksi sitä, minkä verran nuolinäppäimet siirtävät objekteja. Tämä voi helpottaa objektien siirtelyä pirroksessa/ mallissa.

Kuva: Helmi Häkkinen

HYÖDYLLISET TIEDOSTOASETUKSET

Tiettyyn tiedeostoon liittyvät asetukset löytyvät kohdasta File > Settings... Niiden säätäminen voi helpottaa työskentelyä. Täältä voit esimerkiksi säätää tiedoston mittayksiköitä (Units), vaikka olisit tiedostoa luodessasi valinnut eri mittayksiköt.

Kohdasta Grid voit säätää projektioissa näkyvää ruudukkoa tai laittaa sen pois näkyvistä. Kohdasta Annotation Styles voit säätää mittausmerkintöjen ulkomuotoa esim. niiden fonttia ja mitattujen suureiden tarkkuusastetta. Voit myös muokata tiedoston viiva- ja täytetyyppejä (Hatch, Linetypes).

Kuva: Helmi Häkkinen

VINKKI: CAD-piirtämisessä olennaista on ymmärtää, että aina suunnitellaan 1:1 kokoon ja kuvan mittakaava määritellään tulostettaessa.

4. Työskentely

Video: Helmi Häkkinen

5. Tallentaminen ja tulostaminen PDF-muotoon

1. Valitse File-valikosta Export.

2. Valitse, mihin kansioon haluat tallentaa piirustuksen.

Valitse tiedostomuodoksi PDF ja laita ruksi kohtaan Save geometry only, lopuksi paina Export.

3. Valitse paperikoko, jolle piirustus tulostetaan (esim. A3).

 • Resoluutio kannattaa pitää 300,0 DPI:ssä (dots/inch).
 • Valitse haluatko tallentaa pysty vai vaakasuuntaiselle paperille.
 • Viivakuvat kannattaa tallentaa vektoreina.
 • Valitse haluatko tulostaa väreillä vai ilman.
 • Valitse tulostettava/tallennettava alue mallista.
 • Pohjapiirros tulostetaan yläprojektiosta (Top).
 • Valitse kohta Window ja Set..., jolloin voit rajata mallista haluamasi tulostusalueen.
 • Valitse haluamasi mittakaava (esim. 1:50).
 • Voit halutessasi muokata marginaaleja ja viivatyyppejä, mutta se ei ole välttämätöntä.
 • Lopuksi paina Apply ja tiedosto tulostuu/tallentuu PDF:nä valitsemaasi kansioon.

6. Tulostaminen fyysisesti 

Esimerkkejä: erilaisia oikeita tapoja esittää pohjapiirros

Kuva: Fanyi Jin

Useinkaan ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa esittää asioita. Kuvan mittakaava, käyttötarkoitus ja myös henkilökohtaiset mieltymykset voivat ohjata valintoja.

 • seinät voi esittää mustattuina, rasteroituina tai ilman täytteitä. Olennaista on, että kuvasta käy ilmi yksiselitteisesti mitkä rakenteet leikkautuvat ja mitkä eivät
Kuva: Fanyi Jin
 • ikkunoiden esittäminen vaihtelee mittakaavasta riippuen
Kuva: Taika Pirilä
 • myös materiaalien ja kalusteiden esittäminen vaihtelee mittakaavasta ja piirustuksen käyttötarkoituksesta riippuen. Esimerkkikalusteet helpottavat mitoituksen ja toiminnallisuuden hahmottamista ja auttavat katsojaa eläytymään tilaan. Lupakuvissa ja työpiirustuksissa niitä ei kuitenkaan yleensä selkeyden vuoksi käytetä tai jos edellytetään niin yleensä katkoviivalla esitettynä.