Rakeisuuskuva

esittää ympäristön mustavalkokuvana, jossa rakennukset esitetään mustina, ympäristö valkoista. Rakeisuuskuva voi olla usein kaavioiden pohjana tai sisältää 'kaaviomaisia' lisätietoja (esim. olevat rakennukset/uudet rakennukset erotettuna sävyillä). Rakeisuuskuvan avulla näytetään kaupunkirakenteen yleispiirteet ja mahdollisen suunnitelman sijainti ja suhde olevaan.

Mitä rakeisuuskuvassa esitetään?

  • Rakennukset ulkoseiniään myöten mustattuna.
  • Voidaan esittää myös kevyempiä rakennelmia
  • Voidaan esittää myös merkittäviä maisemallisia elementtejä, kuten vesialueita
  • Mittakaava hankekohtaisesti - voi olla esim. 1:500 tai suurempi

Esimerkkejä

Rakeisuuskuva: Valkamo, Tuorila, Suominen.