Alueleikkauksessa

esitetään alueen leikkauskuva, jossa näkyvät maastonmuodot, oleva rakenne, ja suunnitelman rakennukset. Alueleikkauksen avulla kerrotaan alueen yleisestä topografiasta, rakennetun ympäristön suhteesta siihen ja rakennusten välisistä tiloista.

Mitä alueleikkauksessa esitetään?

  • Maaston muoto leikkauksen kohdalla.
  • Leikkautuvat rakennukset, niin olevat kuin suunnitellut - rakennukset esitetään siten, että leikkautuvat vaaka- ja pystyrakenteet mustataan, mutta rakennuksen sisätilat jätetään valkeiksi.
  • Taustan rakennukset, eli projektiokuva leikkausviivan 'edessä' olevien rakennusten julkisivuista - nämä voidaan esittää mittakaavasta riippuen joko siluetteina tai yksityiskohtaisemmin.
  • Alueen kasvillisuus leikkausviivan kohdalla ja leikkausviivan 'edessä' näkyvä kasvillisuus osana projektiokuvaa.
    Voidaan esittää mittakaavasta riippuen myös leikkautuvien rakennusten julkisivuihin liittyviä yksityiskohtia, kuten parvekkeita tai ikkunoiden paikkoja (eli mustauksen sijaan ohut viiva).
    mittakaava hankekohtaisesti - tyypillisesti esim. 1:500.

Esimerkkejä

Alueleikkaus 1. Valkamo, Tuorila, Suominen
Alueleikkaus 2. Valkamo, Tuorila, Suominen