Julkisivupiirros, tai julkisivuprojektio

on piirros, jossa esitetään rakennus tai kaupunkiympäristö niin sanotusti 'projisoituna' kuvana, eli ei perspektiivissä, vaan esittäen kaikki kuvan osat oikeissa mittasuhteissa toisiinsa nähden. Julkisivukuvan avulla esitetään rakennuksen ulkoinen näkyvä luonne ja sen suhde rakennettuun ja luonnolliseen ympäristöön.

Mitä julkisivupiirroksessa esitetään?

  • Rakennusten julkisivujen pinnat, pinnan muodot, kuten sokkelin raja, pilasterit tai syvennykset, sekä ovet, ikkunat ja muut aukot.
  • Rakennusten kattojen räystäslinja, harja, katon muoto, ja mahdolliset näkyvät piiput ja kattovarusteet.
  • Korkomerkinnät maanpinnan, räystään ja katon harjan suhteen, sekä mahdolliset muut merkittävät korot (korkea piippu tms.)
  • Voidaan esittää mittakaavasta riippuen myös ovien ja ikkunoiden karmit ja puitteet.
  • Voidaan esittää mittakaavasta riippuen myös pintamateriaalin ominaisuuksia - esim. laudoituksen suunta tai kiveyksen ladontatapa.
  • Jos kuva on lupakuva, tai vastaava virallinen piirros, katso myös paikallisen rakennusvalvonnan ohjeet

Esimerkkejä

Julkisivu: Taika Pirilä